MINT GAMING

Loại dự án
Dự án khác
Địa điểm
Tầng 4, số 1, ngõ 12 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Diện tích
340m2